Böcker om Baltikum

Under årens lopp har jag gång på gång sammanställt listor över litteratur om Baltikum, bl.a. i samband med gruppresor och i de nyhetssbrev jag skrivit för Svensk-Litauiska Riksföreningen. På denna sida har jag samlat en del av detta.

Många författare har skrivit romaner om baltisk historia. I några fall är det spännande dokumentärer. I andra fall är det prosa på gränsen till poesi, en skildring av en tid och dess stämningslägen. Till den som inte läst någon baltisk roman skulle jag ge rådet att börja med Talgres "Leo", Kalnietes "Med högklackade skor i Sibiriens snö" eller Oksanens "Utrensning". Efter någon av dessa någon roman av Kross eller kanske Peter Handbergs "Kärleksgraven - Baltiska resor" och " Undergångens skuggor - missiler och möten". (Böcker märkta [BB] kan beställas från www.balticbooks.se.)

Bästa hälsningar / Pär


Baltisk historia i skönlitterär form

Maarja Talgre
Leo (Bonniers, 1990, pocket 1991)
Berättelsen om Talgres far, student i 1930-talets Estland och frihetskämpe, som försvann i krigets slutskede. Gripande beskrivning av stämningar och handlingsmönster hos människor i Tallinn före, under och efter krigsutbrottet 1940 och av Talgres kamp för att finna sanningen om sin far.
__________________________

Sandra Kalniete
Med högklackade skor i Sibiriens snö (Atlantis 2005, pocket 2008)
Kalniete har varit en av den lettiska folkfrontens ledare, minister, ambassadör och EU-kommissionär. Hon blev frustrerad över politiker i väst som inte visste något om de övergrepp som drabbat de baltiska folken. Därför skrev hon den gripande boken om sin familjs öden i Sibirien.
_____________________

Sofi Oksanen
Utrensning (Bonnier 2010, Bonnier pocket 2010)
En stark skildring av människoöden i ett Estland som drabbas både av kommunism och rovkapitalism. Miljön kunde lika gärna varit Lettland eller Litauen. Romanen har översatts till 30 språk.
__________________________

Vizma Belševica (1931-2005)
Bille (Natur och Kultur 1997), Bille och kriget (1999) och Billes sköna ungdom (2001)
Den lettiska poeten, som under långa tider inte fick publiceras i Lettland, skrev efter självständigheten den lovprisade, delvis självbiografiska, romantriologin om flickan Billes uppväxt och ger samtidigt en kritisk bild av lettiskt samhälle under sent 30-tal och under krig och ockupation.
_____________________

Charlotte Cerps:
Flyktfåglar, roman (Forum 2008)
Cerps skildrar krigsåren ur ett barnperspektiv. Gömda i ett hallonsnår klarar sig Anna och hennes far undan deportationen i gryningen den 14 juni 1941 då Sovjetmakten sände tiotusentals baltiska familjer i godsvagnar till Sibirien. Familjen flyr till släktgården där Anna tillbringar sina sista barndomssomrar. 1944 är det åter dags för en rysk ockupation, Annas familj flyr i öppen båt över Östersjön till Sverige. Grannpojken Aleks tvångsenrolleras i den tyska armén, efter kriget lever han flera år i läger för krigsflyktingar, men hittar så småningom till vännerna i Sverige. Kusinen Vilma, nygift med en dotter och ett barn i magen stannar för att vara nära sin man vid fronten - de hamnar på var sitt ställe i Sibirien. Boken är spännande och vi lär oss mycket om lettisk historia och kultur. En lettisk saga för gammal och ung.
_____________________

Kristijonas Donelaitis (1714-1780)
Årstiderna - ett litauiskt nationalepos [BB]
(Svensk tolkning av Lennart Kjellberg. Illustrerad med träsnitt ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bokförlaget Renässans 1991)
Donelaitis föddes i en fattig landsortsförsamling i "Lilla Litauen" (den sydvästra delen av Litauen som långa tider tillhörde Preussen). Han läste till präst i Königsberg och återvände sedan till en by nära födelsebyn, där han tillbringade resten av sitt liv.
Hans bok Årstiderna skildrar livet i en litauisk by på 1760-talet sett ur den livegne bondes synvinkel. Boken är skriven på hexameter och beskriver med fin poesi naturens växlingar och med god humor böndernas eviga kamp med godsägarens fogdar. En höjdpunkt är den mustiga skildringen av ett bondbröllops alla faser, från inbjudan, som förmedlas av budbärare till häst, fram till gästernas vacklande gång när de sent omsider skall ta sig hem från festen.
_____________________

Per Olov Enquist
Legionärerna, en roman om Baltutlämningen
(Norstedts, 1968, nyutgåva 1990 med en nyskriven epilog).
En spännande bok om baltutlämningen - om dem som blev utlämnade och om dem som fick stanna. Det är också en spännande beskrivning av Enquists jakt i Sverige och i Lettland efter fakta i historien. Enquists roman kretsar kring stämningarna i Sverige 1945-1946, hur beslutet om utlämningen kom till, kring statsminister Per Albin Hanssons personliga del i beslutet, och kring frågan om vårt ansvar i Sverige för det som skedde.
_____________________

Romualdas Granauskas
Livet under lönnen (Legenda, 1991)
I en litauisk bondgummas återblick på sitt liv skildras hur landsbygden förändrats och befolkningens liv formats efter tvångskollektiviseringen.
_____________________

Jurga Ivanauskaite (1961-2007)
Häxan och Regnet (Bokförlaget Tranan 2005)
Boken behandlar parallellt tre kvinnoöden: "Vika" i det sena 1900-talets Litauen, "M.V.":s upplevelser av senmedeltida klosterväsen och häxprocesser, samt Jesu följeslagerska Maria från Magdala. När Häxan och regnet publicerades 1993 beslöt Vilnius' stadsfullmäktiges etiska kommitté att boken endast skulle få säljas i affärer för erotisk litteratur (vilket medförde att boken omedelbart blev en bästsäljare). Kanske var man ännu inte beredd att acceptera att en kvinna beskrev kvinnors känslor så öppet. Frispråkigare erotiska skildringar skrivna av män fick säljas fritt. Men det kan också ha varit framställningen av dubbelmoral bland många av kyrkans män som upprörde. 1993 hade Sovjetsamhällets smakdomare fått dra sig tillbaka, men många andra såg som sin uppgift att sätta gränser för vad som skulle tillåtas i det nya Litauen. Katolska kyrkan, som på 1930-talet haft ett stort inflytande, försökte vid denna tid åter etablera sig som en maktfaktor i Litauen. Det kan också ha varit det kvinnliga perspektivet som provocerade, jag har inte tidigare läst någon bok som för mig så blottlagt kvinnans situation i ett samhälle där mannen alltid haft inte bara makten, utan även tolkningsföreträdet till varje moralisk eller praktisk fråga.
_____________________

Jaan Kross (1920-2007)
Utgrävningar (Legenda, 1991)
Jaan Kross har i en serie romaner behandlat olika skeden av Estlands historia. I Utgrävningar återkommer författarens alter ego till Tallinn 1954 efter åtta år i Sibirien, frigiven men inte rehabiliterad och går på upptäcktsfärd i det samhälle som utvecklats medan han varit borta. Med stor humor berättar Kross om tragiska och groteska händelser, om makt, maktlöshet och korruption i ett stalinistiskt Estland, på tröskeln till stalinismens första töväder. Novellsamlingen Halleluja (Natur & Kultur, 1992) innehåller såväl barndomsminnen som Kross upplevelser av tyskt och ryskt förhörsfängelse. I Kejsarens galning (1983), Professor Martens avresa (1986) och Romanen om Rakvere (1988, alla Fripress) liksom ytterligare ett stort antal böcker behandlar han esternas situation i sitt eget land under olika historiska perioder.
_____________________

Viivi Luik
Den sjunde fredsvåren (Legenda, 1988, pocket 1990)
En brådmogen sexårig flicka utforskar sin omvärld i Sydestland 1951 då det "nya Sovjet-Estland" håller på att formas av benhårda stalinister. Denna bok beskrev Madeleine Gustafsson i DN som en "suggestiv kombination av poetisk barndomsskildring och historiskpolitisk lägesbeskrivning".
_____________________

Vytautas V. Landsbergis
Dominic - den förälskade hästen, barnbok (Bokförlaget Trasten 2004)
Historien om Dominic är en förtjusande och djupt poetisk saga om en häst som förälskar sig i en blåklint och de äventyr detta för med sig, illustrerad med lika poetiska teckningar av Sigute Ach. Boken passar för varje barn gammalt nog att följa en 148 sidor lång berättelse och ung nog i sinnet för att njuta av bokens poesi och humor. Den gör sig bäst vid högläsning - jag önskar att jag hade barnbarn att läsa den för.
(Boken är inte skriven av politikern och musikhistorikern Vytautas Landsbergis utan av hans son barnboksförfattaren Vytautas V. Landsbergis.) Översättning Anna Harrison. __________________________

Blåa blommor, Gyllne dagg
Lettisk folkdikt i översättning av Juris Kronbergs. (Heidruns 1994)
Ett urval ur världens största samling av folklig poesi och en bra introduktion till det gamla lettiska bondesamhället, ännu levande i många letters medvetande. Bra inledning och efterord.


Historia och nutidsskildring

Pär Lindström
Lär känna Estland (Baltic Books 2007), Lär känna Lettland,(Baltic Books 2009) [BB]
Kapitlet om historia i dessa böcker utpekas ofta (bl.a. av svensktalande lärare på universitetet i Riga) som den bästa sammanfattningen på svenska av baltisk historia.
_____________________

Peter Handberg:
Kärleksgraven - Baltiska resor (Natur & Kultur 2008).
Peter Handberg har under flera års resor inte besökt Baltikum så mycket som människorna i Baltikum. Där jag 1990 såg euforin i självständighetskampen ser han det elände som präglade vardagen för många invånare. Inledningsvis blir jag ganska irriterad - skall han inte visa de positiva sidorna också? Men jag får snabbt ge mig. Det ena gripande människoödet efter det andra får mig att läsa allt uppmärksammare.
Genom människorna når Handberg fram till två stora berättelser. Han fångar genom många vittnesmål Judeutrotningen - så som den kom att genomföras i Lettland, och de minnen som fortfarande finns från denna tid. Och han lyckas belysa hur KGB under efterkrigstiden genomsyrade människors vardag, och ännu omedvetet präglar mångas tankar. Det är en stark bok - och viktig, både för att bättre förstå våra baltiska vänner och för att själva besinna en del av 1900-talets historia.
_____________________

Peter Handberg:
Undergångens skuggor - missiler och möten (Natur & Kultur 2007)
På Bokmässan 2008 förklarade Handberg att en berättelse blev för stor för att rymmas bland de baltiska resorna ovan. Han har besökt ett stort antal av de (minst) 33 nedlagda kärnvapenbaserna i Baltikum och han får några av dem som en gång arbetat där att berätta hur den dödliga hanteringen präglat deras liv.
En beskrivning av de baltiska basernas roll i den sovjetiska krigsmakten (bara i Baltikum fanns kärnvapen nog för att släcka allt liv på jorden) vidgas till en skakande beskrivning av kritiska moment under efterkrigstidens terrorbalans - en terrorbalans som ännu existerar! Beskrivningen får extra djup genom intervjuerna med flera av dem som var med. Man får en skrämmande bild av tänkesätt både i öst och väst. Köp eller låna boken - och läs den!
_____________________

Andres Kasekamp
A History of the Baltic States (Palgrave / Macmillan 2010)* [BB]
Den som vill ha en grundligare historievetenskaplig bok kan gärna börja med Kasekamps översikt. På 250 sidor behandlar han de tre ländernas utveckling från stenålder till EU-inträde, med utgångspunkt i de senaste forskningsrönen och med omfattande källhänvisningar. 7 kartor, tabell över historiska ortsnamn, 5 sidors kronologisk översikt och 10 sidor tips för fortsatt läsning inom olika områden. 14-sidigt register gör boken till ett värdefullt uppslagsverk.
_____________________

Arne Bengtsson
Bronssoldatens hämnd - baltiska betraktelser (gratis pdf på http://grannland.com)
Hotad frihet - baltisk kris i skuggan av Moskva [BB] (165:- inkl porto http://grannland.com)
(Förlaget Grannland.com 2007, resp. 2008)
Bengtsson är TT:s korrespondent i Baltikum och har omfattande personlig kännedom om förhållandet och de politiska turerna i Estland, Lettland och Litauen. Hans båda böcker ger fascinerande inblickar i baltisk inrikespolitik, som t.ex. hur de tre oligarkerna i Lettland har turats om att, genom sina partier, spela en ledande roll, men har inte dragit sig för att gå samman för att få majoritet i parlamentet för lagar som skyddar de egna intressena och stoppar antikorruptionsmyndighetens undersökningar av deras verksamhet.
Som författare under eget namn kan Bengtsson även tillåta sig egna omdömen om de baltiska regeringarnas politik. Det är informativt och vanligen kan jag hålla med. Böckerna spänner över vida fält och hade vunnit på en viss koncentration kring några huvudtema. Men se dem som essäsamlingar och läs det som för dagen frestar.
Båda böckerna spänner över hela Baltikum, men Bronssoldatens hämnd har tonvikt på Estland och Hotad frihet har en tonvikt på Lettland. Bronssoldatens hämnd är slut på förlaget men kan lånas på bibliotek eller laddas ner som pdf från www.grannland.com. Hotad frihet kan köpas fraktfritt på samma hemsida.
_____________________

Michael Bourdeaux (översättning: Janne Carlsson)
Litauen korsens land : kampen för religionsfrihet 1940-1986 (KM-förl., 1986)
Berättelsen om den litauiska kyrkans kamp - kanske den starkaste motståndsrörelsen inom Sovjetunionen. Med introduktion av Andres Küng.
_____________________

Lars Peter Fredén
Förvandlingar - Baltikums frigörelse och svensk diplomati 1989-91 (Atlantis 2004).
1989-1991 var Fredén svensk konsul i Riga och kunde genom nära kontakter med frihetskampens aktörer följa även det som skedde under ytan i det mest dramatiska politiska skeendet i Sveriges närområde sedan Andra världskriget. Han beskriver Lettlands och Litauens men också i någon mån Estlands väg fram till frigörelsen. En personlig, frispråkig och sakkunnig ögonvittnesskildring. Fredén berättar även hur den svenska utrikesledningen reagerade på utvecklingen i Baltikum - ibland yrvaket, ibland med uppfinningsrik framsynthet. Avslutningsvis reflekterar han över hur den baltiska frihetskampen kunde segra trots sovjetisk övermakt.
_____________________
Lars Peter Fredén
Återkomster - svensk säkerhetspolitik och de baltiska ländernas första år i självständighet. 1991-94 (Atlantis 2006).
1992-94 var Fredén statsminister Carl Bildts Baltikumrådgivare. Fredén beskriver de baltiska ländernas förhandlingar med Ryssland om tillbakadragandet av sovjetiska förband och anläggningar. Bakom scenen agerade Sverige i nära samarbete med Washington för att främja en lösning. Ett annat problem var de ryskspråkigas ställning i Estland och Lettland. Stockholm utarbetade en ståndpunkt och verkade för att den accepterades i Moskva, Washington, Tallinn och Riga. Fredén ger också frispråkiga personporträtt av baltiska, amerikanska och ryska politiker, inte minst av Carl Bildt.
_____________________

Heinrich Laretei (1892-1973)
Ödets leksak (på svenska Coeckelberghs 1991)
Laretei, far till pianisten Käbi Laretei, skildrar i sina memoarer ett mycket växlingsrikt liv. Han berättar om hur ryska och tyska soldater under första världskriget festade tillsammans under vapenvilan kring de större helgerna, för att fortsätta kriget när helgen var över. Han berättar om hur han i ryska revolutionens Petrograd utklädd till revolutionskommissarie befriade hundratalet arresterade ester. Han berättar om tiden som ambassadör i Moskva, i Litauen och i Stockholm och om hur familjen 1940 flyttade från diplomatvillan till ett trädgårdsmästeri i Södertälje - som blev basen för öppet och underjordiskt samarbete med västmakterna i Sverige under och efter kriget. Några avsnitt från mellankrigstiden är mindre intressanta för svenska läsare, men flera ger i blixtbelysning perspektiv på 1900-talets europeiska historia.
_____________________

Juozas Lukša (1921-1951)
Skogsbröder (Bäckströms Förlag 2005, ISBN 91-89394-25-9)
En berättelse, baserad på egna upplevelser, om litauernas motstånd mot Sovjetmakten. Churchill och Roosevelt förklarade i Atlantdeklarationen den 14 augusti 1941 att de länder som förlorat sin självständighet skulle återfå den efter andra världskrigets slut. När de tyska trupperna 1944-45 retirerade påbörjade folket i flera länder ett militärt motstånd mot sovjetmakten, som de såg som en förberedelser för den utlovade självständigheten. 17 084 litauer stupade i detta inbördeskrig mot sovjetmakten 1944-1952. Boken bygger i allt väsentligt på anteckningar gjorda av den legendariske motståndsledaren Juozas Lukša, som själv stupade 1951 i strid mot sovjetiska inrikestrupper.
_____________________

Algirdas Sabaliauskas [översättning: Ingemar Schmidt-Lagerholm],
Vi som är balter (Lietuviu kalbos institutas, 2005)
Om de baltiska folkens kulturells särdrag
_____________________

Valentins Silamikelis
Baltutlämningen - under Baltikums flagga - dagboksanteckningar (Contra 1996)
Många överlevande har utifrån egna erfarenheter, sakligt och närmast outhärdligt, skildrat krigsåren och sovjettiden. På svenska kanske starkast Silamikelis dagboksanteckningar från Baltutlämningen, tiden i sovjetiskt läger vid ishavet och senare livet som andra klassens medborgare i Lettland.
_____________________

Historia mot Strömmen - kultur och konflikt i det moderna Europa
(Carlsons förlag 2007)
Denna bok har tillkommit för att hedra professor Kristian Gerner. Få personer har som Gerner bidragit till en belysning av de långsiktiga trenderna i den moderna (öst-) europeiska historien. Inför hans 65-årsdag har ett stort antal av våra främsta historiker och samhällsvetare bidragit med uppsatser som från olika synvinklar behandlar Öst- och Centraleuropa, det gamla och det nya Ryssland, Baltikum och Östersjöområdet, processer och idéer som format det moderna Europa, ideologiers marknad och konjunkturer, terror och folkmord.


Om estlandssvenskarna

Böcker om estlandssvenskarna och om estlandssvenskarnas flykt till Sverige:

Andres Küng (1945-2002)
I svenska fotspår (Timbro 1990) [BB]
Människor och miljöer i Estlands svenskbygder, om den svenska bosättningens historia - fiskebönder, daglönare och utsugande godsherrar - och om människor och kulturminnen man möter i dag i de gamla svenskbygderna. Tankeväckande för alla, av stort värde vid resa "i svenska fotspår".
_____________________

Estlandssvenska Aiboland,
temanummer 2004 nr 1 av Skärgård, utgiven av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Kan i Sverige erhållas genom Svenska Odlingens Vänner, Roslagsg. 57, 113 54 Stockholm, 08-6127599
_____________________

Sven Danell (1903-1981)
Guldstrand - minnen från sju år i Estland (Skeab)
Sven Danell, sedermera biskop i Skara, berättar om sin tid som präst i Estlands svenskbygder på 1930-talet.


Om Kaliningrad / Köningsberg

Per Landin
Slottet som försvann eller Hur farmor kom till Öland
(B. Östlings bokförl. Symposion 1999)

Jakub Swiecicki
Kaliningrad i kläm (Utrikespolitiska institutet, Serie: Världspolitikens Dagsfrågor 2002:10) Jakub Swiecicki har skrivit flera häften för Utrikespolitiska institutet om Kaliningrads världspolitiska läge.

Gunnel Bergström, Lise-Lotte Nilsson, Per Shapiro
Resa i bärnstenslandet - reportage från Kaliningrad (Obstinat 2003)


Om judarnas öden i Baltikum

Om Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina och Polen som judarnas hemvist i Europa och om förintelsen i Baltikum

Ingvar Lundin
Baltiska judar : fördrivna, förföljda, förintade (Warne 2000)

Björn Moback
Vilnius - förlorat Jerusalem : röster om förintelsen i Litauen (Arcus : Arken, 2005)

Peter Handberg
Kärleksgraven - Baltiska resor (se ovan).


Receptsamlingar

Diana Krumins Engstedt
Mor lärde mig - en bok om lettiska mattraditioner (Heidruns 2008)   [BB]
Engstedt kom till Sverige med sina lettiska föräldrar 1944. Hon berättar här om den nedärvda matkulturen bland exilletter i Sverige, Tyskland, Schweiz och USA. Det är fråga om gamla lettiska rätter, men också i Lettland populära balttyska och ryska recept, där rågbröd, surkål, fläskkött, färskost, svamp, sur grädde och äkta smör spelar en viktig roll.

Ellen Roosme (1905-1999)
Estnisk mat (Allmänna Annonsbyrån 1985)

Else Rabadik
Estnisk mat (Välis-Eesti förlag 1954)

På nätet
http://estoniancooking.blogspot.se
bläddra ner i högermarginalen till BLOG ARCHIVE och öppna månadsöversikterna


Kartor

Köp kartor från de baltiska kartförlagen, de gör utomordentliga kartor som är mer aktuella och mycket mer detaljerade än de stora internationella kartförlagens produkter!
(Estniska kartförlag: Regio, E.O.Map; lettiskt: Jana Seta; litauiskt: Briedis.)

Stort urval av kartor och guideböcker finns hos Kartbutiken, Mäster Samuelsgatan 54,
(bakom Åhléns, nära Drottninggatan), 111 21 Stockholm, 08-202 303, fax 08-202 711,
www.kartbutiken.se, kartbutiken@kartbutiken.se


Fler litteraturtips

Under årens lopp har jag gång på gång sammanställt listor över litteratur om Baltikum, bl.a. i samband med gruppresor och i de nyhetsbrev jag skrivit för Svensk-Litauiska Riksföreningen. Listan här ovan lägger jag in på sidan
www.balticbooks.se/baltisk-litteratur.html

2005 utkom en rad översättningar till Bokmässan samma år. Svensk-Litauiska Riksföreningen skickade ut ett julbrev med tips på översatt litauisk litteratur, totalt 24 titlar (tre av dem finns med ovan). Hela listan finns på sidan http://www.balticbooks.se/sve-lit-julextra-2005.html


Info på nätet

Ett par länklistor som nu är några år gamla men i huvudsak fortfarande aktuella:
- Baltiska länkar www.gailit.se/baltic-2006.html
- Länkar om baltisk historia www.gailit.se/Baltic-hist.html

_____________________
Titlar markerade [BB] finns att köpa på sidan www.balticbooks.se, tel 0470-74 08 08Mejla Pär <parli(snabel-a)gailit.se> och berätta vilka böcker du saknar här!


Baltic Books, K. Nilssons v 26, 352 39 Växjö, tel 0470-74 08 08, fax 0470-74 08 09
e-post par.lindstrom (snabel-a) balticbooks.se