CV

Lindström, Pär, författare SFF, fotograf, arkitekt SAR emeritus, Växjö, född i Stockholm 340313 av professor arkitekt Sune Lindström och arkitekt Ragna Lindström född Bahnson-Rosenborg. Medlem av Sveriges författarförbund, Svenska Fotografers förbund.

Examina: Arkitektur KTH 64, Samhällsplanering Nordplan 75, Auktoriserad leverantör av digital bild 2006.

Anställningar:
- Länsstyrelsen i Kronobergs län 80-97 (länsarkitekt 80-90, datoriseringsfrågor, div. utredningar).
- Regeringskansliet 65-80, kommunikations-, civil- och bostadsdepartementen, (utredning om ny byggnadslag - huvudsekreterare, utredning om fysisk riksplanering, energifrågor, mm), kansliråd från 73,
- Tjl för utredning om regionplan för Teheran, 73-74,
- Hidemark & Danielsson ark. kontor 64-65,
- Kooperativa Förbundets arkitektkontor 63-64,
- KTH inst för stadsplanering 62-63.

Omfattande verksamhet som föreläsare och skribent om samhällsplanering, musikhistoria och om de baltiska folkens historia. Guide för kulturresor i bl.a. de baltiska länderna.

Styrledamot:
- AB Gehrmans Musikförlag 1961-2011,
- Inge o Einar Rosenborgs Stiftelse för Svensk Musik 1963-2011, ordf 1973-2011, Hedersordförande från 2011,
- Föreningen för Tidig Musik (stiftare) vice ordf 79-97,
- Svensk-Litauiska Riksföreningen sedan 93,
- Ordf karnevalskommittén i Stockholm 65,
- Stockholms Studentkårers Central-organisation (SSCO) 59 o 62,
- SSCO:s bostadsutskott 61-65, ordf 62,
- KTH Studentkår 59,
- Div fackliga uppdrag mm.

Publikationer:
- Lär känna Estland 07, Lär känna Lettland 09.
- Sverige och Lettland - Zviedrija un Latvija 00,
- Att resa i Estland 94, Att resa i Lettland 95,
- Kulturhistorisk hänsyn vid vård och ändring av kyrkogårdar 96,
- Riktlinjer i kommunöversikt - en jämförelse av första och andra generationen kommunöversikter (tillsammans med Anne Robertsson) 84,
- Husållning med Mark och Vatten (SOU 1971:75, huvudsekreterare),
- Studentbostad - projekteringsanvisningar 64,

Gift 63 med Aia Gailit, född 33 i Tartu, Estland, dotter till estniske författaren August Gailit och operasångerskan Elvy Gailit född Vaher. Två döttrar.

 

 

till Pär Lindströms hemsida